Alkuun Purjekoneet Harakat Moottorikoneet Tilaaminen / FAQ Blog Koneen etsin   Plane finder Blog Ordering / FAQ Motor planes Harakka's Sailplanes Home

HUOMIO!

Johtuen Suomen 1.7.2021 muuttuneesta arvonlisäverokäytännöstä EU:n alueella on tämän verkkokaupan toiminta keskeytetty toistaiseksi. Taustana se, että muuttunut käytäntö edellyttää huomattavia muutoksia verkkokaupan toimintaan. Toistaiseksi kaupan tilauspainikkeet toimivat, mutta kaikki tilaukset tullaan peruuttamaan välittömästi. Pahoittelemme aiheutunutta haittaa ja toivomme, että tilanne saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti.

Tämä ilmoitus koskee vain tätä verkkokauppaa, muut kanavat (hobbycenter.fi ja ilmailumuseot) toimivat itsenäisesti.

NOTE!

Finland changed 1.7.2021 legislation regarding value added tax procedures within EU market. Due these considerable changes the operation of this webshop has been put to hold pending changes to webshop. For time being the ordering functions are functional, but all orders will be cancelled immediately. We are sorry for the inconvinience caused by these legislation changes.

This note applies only to this webshop (www.iwaru.fi/..), all other channels (www.hobbycenter.fi and aviation museums) operate per their procedures.Gluhareff S-22

Vuonna 1922 kaksi venäläistä emigranttia, Michael ja Sergei Gluhareff ja Boris Adaridi rakensivat erään Suomen ensimmäisistä purjekoneista. Kone nimettiin valmistumisvuotensa mukaisesti S-22:ksi.  Koneita valmistettiin 1 kappale ja sen sanotaan lentäneen satoja menestyksellisiä lentoja kahden vuoden aikana.

Teoriassa tähän malliin on onnistuttu pakkaamaan kaikki aerodynamiikan kannalta hankalat asiat : lyhyt ja paksu runko yhdistettynä kokonaan liikkuvaan korkeusperäsimeen. Ei v-kulmaa, tai oikeastaan negatiivinen v-kulma. Ja liikkuvat siivenkärjet siivekkeinä.

Näistä huolimatta lennokki lentää hienosti. Jopa erittäin hyvin. Kts. vaikka lentovideoita sivun alareunassa.

Jos etsit tietoa Adaridin 'joka miehen liitotasosta' katso sivun alareunassa olevaa osioita.

Gluhareff S-22

In year 1922 two Russian emigrants living in Finland  built  one of Finlands first gliders with the help of Boris Adaridi. Plane was named Gluhareff S-22 with S for soarer. Only plane was built and it has been said to flown several hundred times during two years.

In theory this design has all the challenges that can be found. It has short & thick fuselage, no dihedral, or actually negative dihedral and moving wing tips as ailerons.

Despite those challenges this model flies fine. Or actually great. Just check video at the bottom of page.

If you are seeking information of Adaridi's 'Every man's glider' see bottom of page.
Malli on valmistunut, rakennussäie löytyy Retroplane.net:ssä, paina viereistä painiketta.
Ilmailuhistoriallisessa Feeniks-aikakausilehdessä ilmestyi artikkeli mallin rakentamisesta. Voit lukea sen painamalla viereistä painiketta. Julkaistu tässä lehden luvalla. Voit tutustua lehteen laajemmin lehden sivuilla. Suosittelen tilaamista ja/tai liittymistä Ilmailumuseoyhdistyksen jäseneksi.

build logBuilding this model has been completed, build log can be found at retroplane.net, press button on left.Aviation historical quarterly Feeniks published an article of this model. You can read that article by pressing button on left. It is mainly in finnish, but it includes english language summary at the end of article. Reprinted here with kind permission from quarterly. You can get more information of magazine from their pages.  I strongly support aviation historical society and promote the subscription of this quartely and joining society.

Ladataksesi piirustukset paina vieressä olevaa painiketta.
(päivitetty versio)

Piirustukset ovat vapaasti ladattavissa ei-kaupallista käyttöä varten. Voit siis rakentaa niin monta konetta kuin haluat, lennättää niitä ihan miten haluat ja ihan missä haluat.

Et saa ryhtyä myymään piirustuksia tai valmistamaan sarjoja piirustuksien perusteella jne. Jos haluat ryhtyä hyödyntämään näitä näitä kaupallisesti ota minuun yhteyttä, kts. sivun alareuna.

Tällä piirustuksella ei ole mitään takuita mistään.

Erityiset kiitokset www.flightforum.fi:n kirjoittajille tuesta tämän koneen suunnittelussa.

download free plans


To download plans press button on left.
(revised version)


This design has been released only for free, non-commercial use. That means that you can make copies of this plan for your personal use, make as many planes as you want and fly them any way you want. Enjoy!

You are not allowed to start selling copies of this plan or kits based in this design and/or plan. Any commercial use, whatsoever, without Iwaru Oy's express written consent is strictly prohibited. IF you want to use this design commercially pls. contact Iwaru Oy. For contact details see bottom of this page.

This design has no warranty whatsoever. It has been  released as-is, and any plane based on this design/plan  is on sole responsibility of builder and the pilot of plane.

Special thanks to www.flightforum.fi users for supporting design of this plane.

Tilattavat tuotteet (kaikki hinnat sis. alv 24%), kts. tilaaminen.


Products that can be ordered (all prices include VAT 24%), see ordering
129 Osasarja ja piirustukset 329.00 EUR
Balsa ja vaneri siipikaaret, vaneriset rungon osat. Mukana myös alumiiniliuska laskutelineen suksen suojaksi.  Ei sisällä rimoja, torsioita eikä myöskään suksia jne.

129 Short kit and plans 329.00 EUR
Balsa ribs for wing and plywood parts for fuselage + plywood wing ribs. Includes also aluminium strip for landing skid protection. Does not include strips or torsion sheeting or stripwood for fuselage. Nor skis.
1291 Tulostetut piirustukset : 49.00 EUR
Sisältää kaikki neljä arkkia.
(huom. sis. postimaksu kaikkialle maailmaan)


1291 Printed plans : 49.00 EUR
Containts all sheets. (note! plan price includes shipping to anywhere in the world)

Jos piirustuksista oli sinulle iloa voit tukea toimintaamme haluamallasi summalla käyttämällä viereistä Paypal-painiketta.

If you found these drawings useful and you want to support our work you can do so  by using paypal button left.


Tekniset tiedot

Technical specifications
Mittakaava
1:3
Scale
Kärkiväli
3.15m
Wingspan
Kantopinta-ala
131,1 dm²
Wing area
Paino (prototyyppi)
~5.000g
Weight (prototype)
Kantopintakuormitus
~ 38 g/dm²
Wing loading
Pituus
1,55m
Length
Ohjauskanavien määrä
3 min - 5 max
Nr. of channels
Korkeusperäsin, sivuperäsin, Siivekkeet (2), hinauskoukku. Osa toiminnoista mahdollista toteuttaa Y-kaapeloinnilla. Hinauskoukku on tarpeen vain lennokki-hinauksessa.
HUOM! : siivekkeissä ja korkeusperäsimessä käytettävä hyvälaatuisia kuulalaakeroituja servoja

Elevator, rudder, ailerons (2), aerotow-hook. Some of functions can be implemented using Y-cables. Aerotow-hook needed only for aero-tow. NOTE that aileron & elevator servos should be good quality, ball-bearing servos.
Siipiprofiili
HQ 3,5-12 -> HQ 3,5-10 -> HQ 3,0-9
Wing profile
Painopiste, etäisyys siiven etureunasta
114mm
Center of gravity, distance from leading edge


Kuvia

Pics
Gluhareff S-22

Gluhareff S-22

Gluhareff S-22

3-view of Gluhareff S-22Kuvia lennokista
Pictures of model
plans for fuselage of Gluhareff S-22


Lisätietoja : SK-24

Vuonna 1924 Gluhareff S-22:n suunnittelussa vaikuttanut Boris Adaridi suunnitteli 'jokamiehen liitokoneen'. Piirustukset ja erääntyyppinen rakennusselostus julkaistiin Suomen Kuvalehdessä1924 numeroissa 1-3. Konetta rakennettiin kaksi kappaletta joista kumpikin tuhoutui ensilennolla nousun yhteydessä.
Additional Information : SK-24

During  year 1924 Boris Adaridi who participated design of Gluhareff S-22 designed 'everymans glider'. Drawings along with rudimentary building instructions were published in Suomen Kuvalehti 1924 in numbers 1-3. Two of these were built, both destroyed during takeoff.
Nämä piirustukset on julkaistu Suomen Kuvalehden ystävällisellä luvalla. Käytettäessä näitä on mainittava lähde (Suomen Kuvalehti 1924, 1-3). Koneella ei alunperin ole ollut nimeä, nimeäminen on tehty allekirjottaneen toimesta.

Lisätietoja Suomen Kuvalehdestä kts. www.suomenkuvalehti.fi
Low resolution (0.5mb)
Low resolution (0.5mb)

High resolution (43mb)
High resolution (43mb)

 These drawings are published with kind permission of Suomen Kuvalehti. NOTE : when using these pages you must mention source (Suomen Kuvalehti 1924, 1-3). Plane did not originally have name, it has been named by author of this page.

For additional information of Suomen Kuvalehti, pls. visit www.suomenkuvalehti.fi
 
HOMEPAGE

Blog Ordering, FAQ, about, ...
Sailplanes
Harakka's
Motor planes
Collaborations
Non-scale
Free flight
(C) Copyright 2010-2017 by Iwaru Oy
Y-Tunnus/ VAT.reg  : 2321915-2
Lisätietoja / Contact :
Site version 6.0 / 25.10.2017
www.tuootal.fi